Simulatie-training voor strategie, kennismanagement en samenwerking

Setting Standards is een simulatie-training voor iedereen die zich bezig houdt met de strategische koers of het kennismanagement van zijn of haar onderneming. De simulatie geeft inzicht in het belang van bepaalde kennis, het strategisch inzetten ervan en wanneer te kiezen voor samenwerking. Zaken die een bedrijf kunnen maken of breken.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot registratie, organizatie of sessies, persoonsgebonden licenties, mogelijkheden voor onderwijs of anderszinds kunt u contact opnemen met Arjan Widlak

 

Telefoon +31 20 52 18 300
E-mail settingstandardssetting-standards.com


(bellen tijdens kantooruren)

 

Houd me op de hoogte »

Bookmark and Share

Wat levert het u op?

Setting Standards is een simulatie training die u nieuwe perspectieven geeft op uw bedrijfsstrategie, op innovatie en zowel praktische als analytische vaardigheden biedt om een kennisstrategie te vertalen in concrete stappen voor uw organisatie.

  • U verdiept uw inzicht in de belangen van uw organisatie onder verschillende omstandigheden.
  • U raakt vertrouwd met verschillende perspectieven op onderhandelen en hoe daarin keuzes te maken zijn.
  • U krijgt inzicht in het verloop van een standaardisatieproces en welk resultaat daarin te halen is, voor zowel uw onderneming als voor de samenleving.

 

Testimonials

Setting Standards werd eerder gespeeld door deelnemers uit de wetenschap, bedrijfsleven, overheid en normalisatie-organisaties, die zeer enthousiast waren over het inzicht dat de simulatie geeft.

lees meer »

Andere voordelen

  • Met een beperkte tijdsinvestering ervaart u het proces van standaardisering. Dat is leuker en gaat veel sneller en effectiever dan er alleen over te lezen.
  • U leert door gebruikmaking van een moderne methodiek, die speciaal aansluit bij de leerwensen en methoden van professionals.
  • U reflecteert op de processen die schuilgaan achter standaardisatie en werkt dus aan uw vermogen strategisch over uw werk en organisatie na te denken.
  • U ontmoet een groep mensen die bezig is met dezelfde dingen: een community of practice waarin u uw netwerk kunt uitbreiden.