Het strategisch belang van standaardisatie

Het ontwikkelen van standaarden is voor vrijwel alle takken van industrie en dienstverlening van belang. Dankzij standaarden hebben we efficiëntere, veiligere, handigere, gezondere en meer duurzame producten en processen. Standaardontwikkeling heeft een grote impact op sectoren en individuele bedrijven. Of een standaard nu van boven wordt opgelegd, samen wordt uitonderhandeld of de facto ontstaat door de dominantie van een marktpartij, het heeft consequenties voor zowel productieprocessen als markstrategie.

 

Setting Standards is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. De simulatie is vormgegeven zodanig dat met name de strategische aspecten van standaardisatie naar voren komen. Hoewel het technische, economische en maatschappelijke nut van standaarden altijd meespeelt, zoomt de simulatie in op de strategische rollen die verschillende partijen kunnen innemen in het onderhandelingsproces over een nieuw standaard. Daarbij wordt het belang van strategische actoranalyse, onderhandelingsstrategie en -vaardigheid benadrukt.