Setting Standards is een simulatie-training voor iedereen die zich met de strategische koers van zijn of haar onderneming bezig houdt of met het kennismanagement daarin. De simulatie geeft inzicht in het strategisch omgaan met kennis en samenwerking. Een factor die bedrijven maakt en breekt

Waarom deelnemen?

Inzicht in de belangen die spelen bij het vergaren van kennis, het ontwikkelen daarvan en weten wanneer kennis wel en niet te delen is van strategisch belang. Het maakt en breekt zowel grote als kleine bedrijven als ze weten waar te concurreren en waar samen te werken. Het kleine bedrijf dat doorstoot, omdat het effectief kennis vergaart van de best practices en zorgt dat zijn product binnen de internationale normen valt. Het grote bedrijf dat struikelt, omdat het niet de lijn weet te trekken tussen kennis delen ten behoeve van de adoptie en de kennis te beschermen die het product uniek maakt.

Unieke inhoud en methode

Setting Standards is een unieke simulatie training, zowel in opzet als inhoud. Inhoudelijk is Setting Standards ontwikkeld in samenwerking met de internationale wetenschappelijke en bedrijfstop op dit gebied. Internationaal vermaarde wetenschappers en bedrijven prezen de simulatie om het realiteitsgehalte en het geboden inzicht.

De methode van simulatie en reflectie is effectief voor professionals, die het meest leren in een situatie waarin ze moeten handelen. Dan ontstaat de noodzaak om kennis te vergaren en vaardigheden verder te ontwikkelen. Een simulatie noopt deelnemers tot actie en reflectie.

Wat heeft u eraan?

Setting Standards is een simulatie training die u nieuwe perspectieven geeft op uw bedrijfsstrategie, op innovatie en zowel praktische als analytische vaardigheden geeft om een kennisstrategie te vertalen in concrete stappen voor uw organisatie.

  • u verdiept het inzicht in de belangen van uw organisatie onder verschillende omstandigheden
  • u leert verschillende perspectieven op onderhandelen en hoe daarin keuzes te maken
  • u krijgt inzicht in het verloop van een standaardisatieproces, wat daarin te halen is, zowel voor uw onderneming als voor de samenleving

Hoe ziet zo'n dag eruit?

De dag is verdeeld in een ochtend waarin u samen met de andere deelnemers onderhandelt over een fictieve, maar realistische standaard, waarvoor geen technische of juridische kennis benodigd is. Zo maakt u in een ochtend mee hoe zo'n proces verloopt en wat de consequenties zijn van uw handelen.

In de middag wordt op het proces gereflecteerd. Welke rol speelde de marktleider in het geheel? Kan hij zijn huidige marktvoordeel door middel van de standaard beschermen? Hoe kan een kleine nichespeler, die op grond van kennis van de marktleider alweer een paar stappen verder is, de zaak beïnvloeden? Welk gewicht legt een maatschappelijke organisatie in de schaal, die de techniek wil toepassen voor een niet commercieel doel? En hoe is dat voor een industriële reus met ongelimiteerde middelen, die de techniek op het huidige niveau wil conserveren? Setting Standards biedt de kans met een geheel nieuw perspectief te kijken naar deze vragen van strategie en innovatie.

Interesse?

Bedrijven en organisaties die interesse hebben voor een training op maat voor hun medewerkers kunnen contact opnemen met Arjan Widlak via settingstandards@setting-standards.com.

U blijft op de hoogte door zich te in te schrijven op:

www.setting-standards.com