Testimonials

Sessies

 • 22 november 2013, Silver Spring, U.S. Food and Drug Administration (US)
 • 15 november 2013, Gaithersburg, NIST (US)
 • 5 maart 2013, Evanston Illinois, Northwestern University (US)
 • 5 december 2012 NIST Gaithersburg Maryland (US)
 • 29 november 2012 NIST Gaithersburg Maryland (US)
 • 24 oktober 2012 Boston, Harvard Kennedy School (US)
 • 12 oktober 2012 NIST Gaithersburg Maryland (US)
 • 19 september 2012 Delft, TU Delft in de opleiding Technology, Strategy and Entrepreneurship
 • 23 april 2012 Apeldoorn, Kadaster
 • 12 april 2012 NIST Gaithersburg Maryland voor NIST en Food and Drug Administration
 • 23 januari 2012 Rotterdam School of Management, master Selective Innovation and Standardization
 • 1 december 2011 Gaithersburg, NIST
 • 26 oktober 2011 Harvard University: Creating Collaborative Solutions / Innovations in Governance in de Executive Education Department
 • 25 oktober 2011 Delft University of Technology master Safety Studies
 • 13 januari 2011 NIST/NARA, College Park, Maryland
 • 27 oktober Boston, Harvard University Kennedy School
 • 21 september Washington, NIST
 • 10 september Delft, EU-China Twinning Project
 • 6 september Delft, EU-China Twinning Project
 • 4 juni 2010 Washington, NIST | Voor de werkgroepen duurzame producten (EPA) in de VS. (read the article on NIST website)
 • 30 oktober 2009 Washington, NIST | Meer homogene groep met deelnemers van diverse onderdelen van de Amerikaanse Federale Overheid, waaronder de departementen Homeland Security, Commerce en Transportation.
 • 24 juni 2009 Parijs, EISTI | Georganiseerd i.s.m. de European Academy for Standardization (EURAS): heterogene group met deelnemers van verschillende universiteiten (EISTI, Rotterdam, Maastricht, Leuven, Montpellier, Toronto, Sciences Po, Luxemburgse Centre de Recherche Public Henri Tudor), standaardisatie-organisaties (CEN, Swedish Standards Institute SIS), het Estlandse Ministerie van EZ, National Information Infrastructure Enterprise Prom. Association Taiwan, en enkele standaardisatieconsultancy-bedrijven (Franse ZFIB, Australische Conformance and Standards Services, Amerikaanse Standards Management International).
 • 25 maart 2009 Tokyo, Hitotsubashi University | Georganiseerd i.s.m. de International Cooperation for Education about Standardization (ICES): heterogene group met hoogleraren van verschillende universiteiten (Hitotsubashi University, China Jilang University, San José State University, Diponegoro University), internationale standaardisatie-experts van (inter)nationale standaardisatie-instellingen (ITU-T, NIST, Ecma International, China National Institute of Standardization, Japanese Standards Association, Korean Standards Association, Korean Agency for Technology and Standards), bedrijven (Sharp Corporation, CSK Holdings Corporation) en andere organisaties (National Information Infrastructure Enterprise Prom. Association Taiwan, Langmann Momentum Consulting).
 • 10 maart 2009 Delft, NEN | Heterogene group met deelnemers van de NEN, bedrijven (Sun Microsystems, Zenc, Rednose), en studenten en promovendi van universiteiten (Maastricht, TU Delft).
 • 13 januari 2009 Den Haag, Campus Den Haag | Heterogene group met deelnemers van verschillende universiteiten, disciplines en niveaus (studenten, onderzoekers, docenten en hoogleraren van TU Delft en Erasmus), ministeries (VROM, EZ), normalisatie- en mediationconsultants (o.a. streepjescode), kennisinstellingen (o.a. STT), adviesbureaus (o.a. Nederland Kennisland), een journalist, en een creatieve enterpreneur.