eParticipatie

Met behulp van internet kan burgerparticipatie sneller, breder en toegankelijker worden vormgegeven. Voor verschillende fasen van het beleidsvormingsproces kunnen instrumenten op het internet een goede rol spelen.

Inspiratie

In ons portfolio kunt u inspiratie vinden voor internettoepassingen voor elke fase van het beleidsproces. Bij het zetten van de agenda speelt numerieke representativiteit een minder grote rol en mogen toepassingen uitnodigen tot diverse input om de breedte van de issues die spelen in kaart te brengen. In latere fasen kunnen bijvoorbeeld consultaties en peilingen gebruikt worden om te identificieren welke punten als meest relevant worden gezien.

Kwaliteit en ervaring

United Knowledge is een ervaren partij. We zijn in de afgelopen tien jaar betrokken geweest bij vrijwel alle grote eParticipatie projecten. Voor ons is eParticipatie niet een experimenteel terrein. Wel zien we het als een uitdaging om nieuwe interactievormen te ontwikkelen die het beter mogelijk maken om mensen te laten voortbouwen op elkaars bijdragen. Tools die beter convergeren en een goed, snel en helder zicht geven op wat er speelt in een community.

Social media

Het opzetten van een eParticipatieproject wordt gemakkelijk onderschat, van verschillende kanten. Het bereiken van mensen is niet vanzelfsprekend. Sociale media, zoals Twitter en LinkedIn kunnen een belangrijke rol spelen bij het bereiken van mensen. Anderzijds gaat de inhoud verloren en schieten we elk doel voorbij als we alleen op het netwerk gericht zijn. Het gaat erom het netwerk binnen te halen. Wij bedenken methoden om de opvattingen en de expertise uit het netwerk te extraheren.

Neem contact op

Meer weten over eParticipatie? Bel ons op +31 20 737 1851, stuur een email naar: bureau@unitedknowledge.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

T +31 (0)20 - 5218300
M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@unitedknowledge.nl