Serious games en management simulaties

Gedeeld inzicht ontwikkelen, daar gaat het om bij onze simulaties. Wij ontwikkelen simulaties van complexe besluitvormingsprocessen voor bestuurders en managers. Het gaat om zaken als samenwerking, communicatie en strategie. In de ochtend spelen we een fictieve, maar realistische casus na. Deze gedeelde ervaring wordt vanuit diverse perspectieven op drie niveau's geëvalueerd.

Tussen de Regels

Over de essenties van de nieuwe Omgevingswet:

Simulatie Omgevingswet Tussen de RegelsIn samenwerking met de Kafkabrigade ontwikkelde United Knowledge de simulatie Tussen de Regels over de essenties van de nieuwe Omgevingswet. De simulatie is gebaseerd op onderzoek van de Kafkabrigade naar de barrières voor (groene) innovatie in samenspraak met betrokken ministeries, regionale overheden, omgevingsdiensten en ondernemers. Het is spel is enthousiast ontvangen bij het team informatiesamenleving van de VNG.

Download de flyer: flyer tussen de regels.

Setting Standards

Strategisch denken over collectieve belangen

In samenwerking met de TU Delft ontwikkelde United Knowledge de simulatie Setting Standards over de politiek-bestuurlijke context van standaarden. Het spel wordt op regelmatige basis gespeeld bij NIST, een onderdeel van de Amerikaanse Federale overheid, in Washington en werd eerder enthousiast ontvangen door medewerkers bij diverse professionele organisaties. De simulatie heeft een eigen website: www.setting-standards.com.

Ketensimulatie Basisregistraties,

Over samenwerking met ICT

De meest gespeelde management simulatie in Nederland, de Ketensimulator, werd gespeeld bij meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten. Ook maken diverse hogescholen en universiteiten er gebruik van. De simulatie maakt zichtbaar en voelbaar wat de motieven zijn voor ketensamenwerking en maakt het mogelijk om veilig te experimenteren met mogelijke samenwerkingsvormen. De simulatie heeft een eigen website: www.ketensimulator.nl.

The Sky is the Limit

Een simulatie waarin de deelnemers in korte tijd een governance proces doormaken rond de ontwikkeling van een regulatieve standaard. Hierin krijgen mensen inzicht in de relatie tussen standaarden, regels en innovatie: wanneer en waarom hindert een standaard innovatie en wanneer maakt een standaard innovatie juist mogelijk? Meer informatie is te vinden in de folder.

Ons Pakkie An

Planning and Control en begrotingsdiscipline

Ons Pakkie An is een simulatie van de Planning and Control-cyclus. In de fictieve situatie waarin net alles goed geregeld is, gaat het helemaal mis en wordt een noodaanpak geformuleerd. Een simulatie waarin deelnemers gedwongen worden onderscheid te maken tussen de hoofddoelen en de nevendoelen van de Planning and Control-cyclus en opnieuw te definiëren wat daarvoor nodig is.

Tricky Transfer

Overdracht van innovaties

Succesvolle innovaties, ook in het openbaar bestuur, worden niet als vanzelf overgenomen door andere organisaties. We kunnen allemaal wel een paar oorzaken noemen. Maar hoe doe je dat dan wel, een innovatie transporteren?

De metro van Wormerveer

Communicatie in complexe projecten

Van sommige projecten kan niet worden geleerd door evaluatie achteraf, maar alleen vooraf. De aanleg van een metrolijn bijvoorbeeld. Communicatie en verwachtingspatronenen zijn typisch zaken waarin organisaties elkaar snel kunnen leren kennen middels een spelsimulatie.

Kunstenplangame

Criteria definiëren voor beleid en subsidie

In het Kunstenplangame formuleren vier teams een ideaal. Een ideaal, dat moet passen in het eindresultaat wil het eindresultaat tevreden stemmen. Vervolgens formuleren en prioriteren de teams de criteria aan de hand van opdrachten en discussies. Aan het eind wordt gekeken of het doel niet voorbij is geschoten door het resultaat te toetsen aan het ideaal. Download de folder: staand of liggend.

Roes aan de Maes

Simulatie programmasturing

In deze simulatie leren deelnemers begrip ontwikkelen voor de factoren die een rol spelen bij samenwerking met meerdere organisaties rond een urgent complex probleem. Ze worden geconfronteerd met het perspectief en de belangen van anderen en ontwikkelen gevoel voor de verschillen in organisatielogica. Het hoofddoel is het vergroten van het bewustzijn van deze factoren.

Schipholspel

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid

Het Schipholspel, waarin weer een extra baan wordt aangelegd, simuleert de besluitvorming rond de uitbreiding van Schiphol. Doelstelling is het ontwikkelen van politiek-bestuurlijke gevoeligheid. Deze simulatie is veel gebruikt bij voor 'in company' trainingen voor ministeries op de Haagse Vestiging van de Universiteit Leiden.

Simulatieagenda

Neem contact op

Meer weten over simulatie spellen? Bel ons op +31 20 737 1854, stuur een email naar bureau@unitedknowledge.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak (EU)

CEO
T +31 (0)20 - 737 1854
M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@unitedknowledge.nl

Jorrit de Jong (USA)

Senior adviseur simulation games
T +31 1 617 495 2744 (US, Harvard Kennedy School)
M +31 1 857 928 0564 (US)
E jorrit@unitedknowledge.nl